Kontakt
ul. Sandomierska 50
80-051 Gdańsk

Godziny otwarcia:
Pon - Pt 7.00 - 15.00

Tel: 667 664 769

Fax: 58 346 34 75Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie „Komandor Pomorze” SA z siedzibą w Gdańsku (80-051), ul Sandomierska 50 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ , VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000190672, NIP 5832874344, REGON 193029117

  Można  się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Sandomierska 50, 80-051 Gdańsk
  - przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą ( np. pomiar) lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do wykonania pomiaru i/lub zawarcia umowy),
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. dla celów podatkowych i rachunkowych,
  -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora  m.in. w celu: realizacji zamówienia, rozstrzygnięcia roszczeń reklamacyjnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, marketingu produktów lub usług Administratora,
  -  na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  np.  w celu : marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, udzielenia wsparcia przy uzyskaniu kredytu na finansowanie zakupionych towarów, 

  Informuje się, że podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbędne do umówienia i realizacji pomiaru, wyceny lub przedstawienia oferty, czy realizacji umowy.

 3. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1) ważności oferty, ale nie dłużej niż jeden rok od jej otrzymania, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (np. archiwizacja dokumentów księgowych)
  3) niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń,

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane na tej podstawie do czasu jej odwołania. 

 4. Odbiorcy danych

  Pani/Pana/ Klienta dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty, na podstawie zawartych przez Administratora umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, transportowe, księgowe, audytowe, kredytowe, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a.prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko, co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody,
  g. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Administrator posiada dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), to Administrator może je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej

  Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej),

 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Polityka RODO | Polityka cookies | Copyrights 2012 Hurtownia Komandor. www.hurtownia.komandor.pl design by apayo.pl