ZACHODNIOPOMORSKA HURTOWNIA KOMANDOR

ADRES:
ul. Transportowców 35,
40-403 Katowice

GODZINY OTWARCIA
7:00 - 16:00

Dorota Szczypkowska
Przedstawiciel Handlowy
Kom. +48 609-852-922
dszczypkowska@komandor.pl

E-MAIL:
dzialhandlowy@komandor.pl
hurtownia.slask@komandor.pl

Zamówienia na cięte płyty i szkło:
forkat@komandor.pl
tel. 32 730 19 33

NAPISZ DO NAS


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Komandor Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Transportowców 35, 40-403 Katowice email: rodo.slask@komandor.pl KRS: 0000053483, o kapitale akcyjnym 500.000 złotych opłaconym
  w całości, NIP: 954-00-19-367 informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z w związku z zapytaniem, zamówieniem, ofertą, zawarciem i realizacją Umowy.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych... interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:
  a) podjęcie działań przed zawarciem Umowy, podjęcie współpracy,
  b) zawarcie i wykonanie Umowy,
  c) obsługi, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń w razie ich zaistnienia.

  3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
  a) podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub wykonanie Umowy której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) -w celu obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń;
  c) wypełnienie obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO) – archiwizacja dokumentów księgowych;

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi przewozowe, kurierskie.

  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres ważności zapytania, oferty, obowiązywania Umowy, a także w przypadku gdy Strony zawrą umowę do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy i upływu terminu archiwizowania dokumentacji księgowej.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych na podstawie (art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

  8. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (organu nadzorczego).

  Czytaj więcej...

  JAK DO NAS TRAFIĆ ?

  ZACHODNIOPOMORSKA HURTOWNIA KOMANDOR

  WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux